Så här tar du itu med en hoarding-störning med hjälp av en flyttstädningstjänst

Posted byAnnika Hagström Posted onFebruary 24, 2023 Comments0

Vad är en ‘hoarder-störning’?

Hoarder-störning är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar människors beteende och tänkande. En person som lider av hoarding-störning har svårt att göra sig av med föremål som de anser vara viktiga, vilket leder till att de ackumulerar stora mängder föremål. Dessa föremål kan vara allt från kläder och papper till matrester och möbler. De kan staplas upp på golvet, i skåp och på hyllor och ta upp allt utrymme i hemmet.

Detta beteende kan påverka en persons hälsa och säkerhet, såväl som deras relationer med andra människor. En person som lider av hoarding-störning kan uppleva känslor av skuld, ångest och skam, vilket gör det svårt för dem att söka hjälp.

Tecken på ‘hoarding’

Det finns flera tecken på hoarding-störning som kan hjälpa till att identifiera problemet.

En person som lider av hoarding-störning:

 • Har svårt att göra sig av med saker, även om de inte längre behöver dem eller om de är trasiga eller värdelösa.
 • Har svårt att organisera föremål och har ofta rörigt och oorganiserat hem.
 • Får ångest vid tanken på att göra sig av med föremål.
 • Samlar på föremål som är ovanliga eller unika, till exempel saker som andra människor skulle kasta bort.
 • Lider av hälsoproblem på grund av skräp eller farliga föremål i hemmet.
 • Känner sig skamsen eller isolerad på grund av sitt beteende.

Hur man kan hjälpa en person med hoarding-störning

Att ta itu med hoarding-störning kan vara en utmanande process, men det finns flera saker som kan göras för att hjälpa en person att komma igång. Det första steget är att vara empatisk och förstå att det kan vara svårt att göra sig av med saker för personer med hoarding-störning. Några av de steg som kan tas för att hjälpa en person med hoarding-störning är:

 • Erbjuda stöd: Det är viktigt att erbjuda stöd och uppmuntran för personen att söka hjälp. Detta kan innefatta att uppmuntra dem att besöka en läkare, psykolog eller terapeut.
 • Ta det långsamt: Att ta itu med hoarding-störning är en lång process, så det är viktigt att ta det långsamt och inte pressa personen att göra sig av med saker på en gång.
 • Använda en professionell städfirma: En professionell städfirma som specialiserat sig på flyttstädning kan hjälpa till med att rensa ut skräp och oorganiserade högar av föremål från ditt hem. De kan också städa upp och organisera ditt hem på ett sätt som fungerar för dig.
 • Avlägsna farliga föremål: En person med hoarding-störning kan ha föremål som är farliga att hantera, såsom kemikalier, elektronik och andra typer av avfall. En professionell städfirma kan ta hand om dessa föremål på ett säkert sätt.
 • Donera eller sälja föremål: Föremål som är i bra skick kan doneras eller säljas istället för att kastas. Detta kan minska mängden avfall som hamnar på soptippen och kan även hjälpa till att göra det lättare för personen att göra sig av med föremål.
 • Att ta itu med hoarding-störning är en utmanande process, men det är viktigt att ta tag i det för att förbättra en persons livskvalitet och hälsa. Genom att erbjuda stöd, ta det långsamt och skapa en plan för att rensa upp och organisera föremål i hemmet kan man hjälpa personer med hoarding-störning att komma igång.
 • En professionell städfirma som specialiserat sig på flyttstädning kan hjälpa till med att rensa ut skräp och oorganiserade högar av föremål från hemmet. De kan också städa upp och organisera hemmet på ett sätt som fungerar för personen. Genom att använda en städfirma kan man ta bort farliga föremål på ett säkert sätt och donera eller sälja föremål som är i bra skick istället för att kasta dem. Med rätt stöd och hjälp kan personer med hoarding-störning ta sig igenom processen att rensa upp och organisera sitt hem för att förbättra sin livskvalitet och hälsa.

Hur en flyttstädningstjänst kan hjälpa dig att ta itu med en hoarding-störning

Att ta itu med en hoarding-störning kan vara en utmanande process, men med hjälp av en professionell flyttstädningstjänst kan det bli lättare. Flyttstädningstjänster kan hjälpa till med att rensa bort allt skräp och oorganiserade högar av föremål från ditt hem, samt städa upp och organisera det på ett sätt som fungerar för dig.

En flyttstädningstjänst kan också hjälpa till med att sortera dina föremål i olika kategorier och bestämma vad som kan kastas, doneras eller säljas. De kan hjälpa dig att skapa en plan för att rensa upp ditt hem och arbeta igenom varje rum och kategori av föremål.

Flyttstädningstjänster kan även ta hand om farliga föremål som batterier, elektronik, kemikalier och annat avfall på ett säkert sätt. De kan också donera eller sälja föremål som är i bra skick, vilket kan minska mängden avfall som hamnar på soptippen.


Att ta itu med en hoarding-störning kan vara en utmanande process, men med hjälp av en professionell flyttstädningstjänst kan det bli lättare att rensa upp ditt hem. Genom att använda en flyttstädningstjänst kan du få den hjälp du behöver för att ta bort allt skräp och oorganiserade högar av föremål från ditt hem, samt städa upp och organisera det på ett sätt som fungerar för dig.

När du väl har rensat ut ditt hem och organiserat det på ett lämpligt sätt, kan du hålla det rent och organiserat genom att använda lämpliga förvaringslösningar och skapa nya vanor. Genom att ha en rutin för att rensa ut och städa ditt hem regelbundet kan du undvika att samla på dig för mycket saker och behålla ett rent och organiserat hem.

– Hemrensningsresursarna

Category

Leave a Comment